5 Reasons Why I Prefer My Old Car Over CarPlay and Android Auto

Having recently purchased an older BMW without Apple CarPlay or Android Auto, I’ve come to realize just how much I appreciate driving a car that doesn’t rely on smartphone integration. In fact, I’ve found that CarPlay and Android Auto have only made things worse, not better. Here are five reasons why my older car outshines the newest tech:

1. Reliability: Unlike CarPlay and Android Auto, my older car’s navigation system works flawlessly without any freezing or glitches. I don’t have to worry about the system crashing while I’m driving, leaving me stranded without directions or music.

2. Connection Issues: One major drawback of CarPlay and Android Auto is the constant struggle with connection problems. I’ve experienced Bluetooth disconnections and even had my car deleted from my list of Bluetooth devices. These frustrating issues don’t exist with my older car.

3. Button vs. Touchscreen: While some may argue that touchscreens are more convenient, I find the physical buttons in my car to be far superior. With programmable buttons, I can navigate through my car’s display screen effortlessly, allowing me to focus on the road instead of scrolling through menus.

4. Safety: Smartphones are not designed to be foolproof while driving. In contrast, my older car prioritizes safety with its responsive features, such as the backup camera that automatically engages when I put the car in reverse. I don’t have to worry about software bugs or crashes affecting my car’s performance.

5. Usability: My smartphone is a great device, but it shouldn’t be the centerpiece of my driving experience. Car manufacturers and phone makers have placed too much emphasis on touchscreen integration, neglecting the fact that physical buttons and knobs are far more efficient and less distracting while on the road.

In conclusion, although CarPlay and Android Auto offer some conveniences, my personal experience has shown me that my older car without these features provides a more reliable, user-friendly, and safer driving experience. Until touchscreen technology surpasses the functionality of physical buttons and knobs, I will continue to appreciate the simplicity of my old car.

Frequently Asked Questions:

1. Jakou výhodu má můj starší automobil oproti novým technologiím jako je CarPlay a Android Auto?
Můj starší automobil je spolehlivý, nemá problémy s připojením, má fyzická tlačítka místo dotykové obrazovky, prioritizuje bezpečnost a je snadno ovladatelný.

2. Jak se odlišuje spolehlivost navigačního systému mého staršího automobilu od CarPlay a Android Auto?
Navigační systém mého staršího automobilu pracuje bezchybně, bez zamrzání a chyb. Nemusím se obávat pádu systému během jízdy, který by mě zanechal bez navigace nebo hudby.

3. Jaké jsou problémy s připojením u CarPlay a Android Auto?
CarPlay a Android Auto mají časté problémy s připojením, jako jsou odpojení Bluetooth a vymazání automobilu z seznamu Bluetooth zařízení.

4. Proč jsou fyzická tlačítka ve starším automobilu výhodnější než dotyková obrazovka?
Fyzická tlačítka v mém automobilu umožňují snadnější ovládání displeje, což mi umožňuje soustředit se na silnici místo rolování v menu. Jejich programovatelnost zvyšuje komfort při ovládání.

5. Jak prioritizuje můj starší automobil bezpečnost oproti CarPlay a Android Auto?
Můj starší automobil dbá na bezpečnost s ohledem na rychlou odezvu funkcí, například automatickým zapnutím zádové kamery při couvání. Nemusím se obávat softwarových chyb nebo pádů, které by ovlivnily výkon mého automobilu.

6. Proč preferuji ovládání pomocí fyzických tlačítek a knoflíků před dotykovou obrazovkou při řízení?
Smartphony nejsou navrženy tak, aby byly bezpečné při řízení. Fyzická tlačítka a knoflíky ve starších automobilech jsou efektivnější a méně rozptylující při řízení.

7. Jaké jsou hlavní výhody staršího automobilu oproti CarPlay a Android Auto?
Starší automobil poskytuje spolehlivější, uživatelsky přívětivější a bezpečnější jízdní zážitek. Dotyková technologie musí překonat funkčnost fyzických tlačítek a knoflíků, než budu ocenění jednoduchosti mého starého auta.

Definition of key terms:

1. CarPlay: CarPlay je technologie vyvinutá společností Apple, která umožňuje propojení iPhonu s infotainment systémem automobilu a umožňuje zobrazování aplikací a funkcí iPhonu na dotykové obrazovce vozidla.
2. Android Auto: Android Auto je platforma vyvinutá společností Google pro propojení chytrých telefonů s infotainment systémem automobilu. Poskytuje uživatelům přístup k aplikacím a funkcím telefonu prostřednictvím dotykové obrazovky automobilu.

Suggested related links:

1. Odkaz na oficiální stránku společnosti BMW v České republice
2. Odkaz na stránku Apple CarPlay
3. Odkaz na stránku Android Auto