CEO společnosti Cars.com, Thomas Vetter, prodal 17 666 akcií

Thomas Vetter, CEO společnosti Cars.com Inc (NYSE:CARS), prodal dne 15. února 2024 17 666 akcií společnosti, jak vyplývá z nedávného dokumentu SEC. Obchod byl proveden za průměrnou cenu 19 dolarů za akcii, čímž dosáhl celkové hodnoty 335 654 dolarů.

Cars.com Inc je online automobilový trh propojující kupující a prodávající nových i ojetých vozidel. Společnost poskytuje platformu, která uživatelům umožňuje vyhledávat informace o vozech, porovnávat ceny a hledat místní dealery/prodejce. Cars.com také nabízí různá digitální řešení pro automobilové dealery a výrobce, aby zlepšili svou online přítomnost a navázali kontakt s potenciálními zákazníky.

Během posledního roku insider celkem prodal 264 912 akcií a neuskutečnil žádné nákupy. Nedávný prodej insiderem je součástí trendu, který byl pozorován během posledního roku, kdy došlo ke 19 prodejům od insiderů a žádným nákupům.

Tržní kapitalizace společnosti Cars.com Inc k datu nedávného prodeje insidera činí 1,206 miliardy dolarů. Poměr ceny k zisku společnosti činí 10,35. Tento poměr je nižší než media průmyslu, které činí 16,105, a také nižší než historický střední poměr ceny a zisku této společnosti.

Pokud jde o hodnocení, se současnou cenou akcie 19 dolarů a hodnotou GuruFocus Value 16,55 dolarů má Cars.com Inc poměr ceny k hodnotě od GuruFocusu (price-to-GF-Value ratio) 1,15, což naznačuje, že akcie jsou spravedlivě oceněny podle měřítek GuruFocus. Hodnota GF je vypočítána s ohledem na historické obchodní multiplikátory, faktor GuruFocus přizpůsobení na základě minulých výnosů a růstu a odhady budoucího výkonu firmy od analytiků společnosti Morningstar.

Tento článek, generovaný portálem GuruFocus, poskytuje obecné poznatky a není specifickým finančním poradenstvím. Naše komentáře vycházejí z historických dat a prognóz analytiků, využívají nestrannou metodologii a nemají za cíl poskytovat konkrétní investiční rady. Neformuluje doporučení k nákupu nebo prodeji akcií a nebere v úvahu individuální investiční cíle ani finanční situaci jednotlivce. Naším cílem je poskytovat dlouhodobou analýzu založenou na fundamentálních datech. Dejte si však pozor, že naše analýza nemusí zahrnovat nejnovější důležité informace o cenách akcií nebo kvalitativní informace. Portál GuruFocus nemá žádný postavení v akciích, které jsou zde zmíněny.

Tento článek byl poprvé zveřejněn na portálu GuruFocus.

Časté otázky (FAQ) na základě hlavních témat a informací prezentovaných v článku:

1. Kdo je CEO společnosti Cars.com Inc?
Thomas Vetter je CEO společnosti Cars.com Inc.

2. Kolik akcií prodal Thomas Vetter?
Thomas Vetter prodal 17 666 akcií společnosti.

3. Kdy byl prodej uskutečněn?
Prodej byl uskutečněn dne 15. února 2024.

4. Za jakou cenu byly akcie prodány?
Průměrná cena prodaných akcií byla 19 dolarů za akcii.

5. Jaká je celková hodnota prodeje?
Celková hodnota prodeje dosahuje 335 654 dolarů.

6. Co je Cars.com Inc?
Cars.com Inc je online automobilový trh propojující kupující a prodávající nových i ojetých vozidel.

7. Jaké služby poskytuje Cars.com Inc?
Společnost poskytuje platformu pro vyhledávání informací o vozech, porovnávání cen a hledání místních dealery/prodejců. Také nabízí různá digitální řešení pro automobilové dealery a výrobce.

8. Jaká je tržní kapitalizace společnosti Cars.com Inc?
Tržní kapitalizace společnosti Cars.com Inc k datu nedávného prodeje insidera je 1,206 miliardy dolarů.

9. Jaký je poměr ceny k zisku společnosti?
Poměr ceny k zisku společnosti Cars.com Inc činí 10,35, což je nižší hodnota než media průmyslu.

10. Jakou hodnotu má akcie dle GuruFocus?
Současná cena akcie je 19 dolarů, hodnota od GuruFocusu je 16,55 dolarů a poměr ceny k hodnotě od GuruFocusu je 1,15.

Definice klíčových termínů:

– CEO: Chief Executive Officer, výkonný ředitel společnosti.
– SEC: Securities and Exchange Commission, nezávislý federální orgán dohlížející na finanční trhy v USA.
– Tržní kapitalizace: Celková hodnota společnosti na trhu, vypočítána jako počet akcií společnosti krát jejich tržní cena.
– Cena k zisku (P/E): Poměr mezi tržní cenou akcie a ziskem na akcii.
– GuruFocus: Finanční poradenská společnost, která poskytuje odbornou analýzu a hodnocení akcií.

Sugerované související odkazy na hlavní doménu:

1. cars.com (oficiální webová stránka společnosti)
2. sec.gov (oficiální webová stránka Securities and Exchange Commission)