D.C. Implements Speed Governors to Enhance Road Safety

The District of Columbia is set to undergo significant changes in its approach to road safety. The D.C. Council has recently approved a traffic legislative package worth $77 million, which will allow for the installation of speed governors in vehicles driven by individuals convicted of serious speeding offenses. In addition to this measure, the bill aims to impose stricter penalties on drunk drivers and enhance the enforcement of traffic fines for out-of-district drivers. However, the implementation of these measures still requires official approval from the mayor and U.S. Congress.

The Intelligent Speed Assistance Program, as proposed by the Washington Post, will enforce the installation of speed governors in vehicles belonging to individuals convicted of aggravated reckless driving, particularly those who have had their driving license suspended. First-time offenders will be required to have a speed governor installed in their vehicle for a year, with the cost borne by the offenders themselves. However, low-income drivers will be exempted from the financial burden during the first year, with the District covering the cost. Subsequent convictions will extend the mandated duration of the program up to three years.

Repeat offenders, those convicted four times or more, will have the speed governors installed indefinitely in their vehicles. Accordingly, they will not be able to operate a vehicle within the District without this mandatory system. The Intelligent Speed Assistance systems rely on onboard cameras and satellite navigation to detect the posted speed limits of the roads and restrict the vehicle’s speed accordingly. Although the bill does not specify the level of restrictiveness of the District’s system, it is recommended by the National Transportation Safety Board for all new vehicles sold in the United States, as it already is in the European Union.

With its unwavering focus on road safety, D.C. seeks to adopt advanced technology to curb speeding offenses and create a safer driving environment for all residents and visitors. By combining stricter penalties, such as the installation of speed governors, with effective enforcement mechanisms, the District hopes to reduce the incidence of speeding and reckless driving on its roads, ultimately ensuring a safer road network for everyone.

Často kladené otázky (FAQ) k novým bezpečnostním opatřením v bezpečnosti silničního provozu ve Washingtonu D.C.:

1. Jaká opatření schválil D.C. Council a za kolik peněz?
– D.C. Council nedávno schválil legislativní balíček v hodnotě 77 milionů dolarů, který zahrnuje několik opatření pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu.

2. Co zahrnuje nová legislativa?
– Nová legislativa zahrnuje instalaci rychloregulátorů, přísnější tresty pro řidiče pod vlivem alkoholu a zlepšenou účinnost vymáhání dopravních pokut pro řidiče z jiných oblastí.

3. Jaké jsou tresty pro řidiče odsouzené za závažné přestupky rychlosti?
– Řidiči odsouzení za závažné přestupky rychlosti budou muset mít nainstalováno rychloregulátory ve svém vozidle po dobu jednoho roku. Náklady na instalaci si musí hradit sami, s výjimkou řidičů s nízkými příjmy, kterým náklady na první rok hradí samotný District.

4. Co se stane s opakovanými přestupníky?
– Opakovaní přestupníci, tedy ti, kteří jsou odsouzeni čtyřikrát a více, budou muset mít rychloregulátory nainstalovány na dobu neurčitou. Tito řidiči nebudou moct v oblasti District provádět žádnou jízdu bez tohoto povinného systému.

5. Jak funguje systém Intelligent Speed Assistance?
– Intelligent Speed Assistance systémy využívají kamerové systémy a satelitní navigaci k detekci povolených rychlostí na silnicích a omezují rychlost vozidel. Detaily ohledně konkrétní úrovně omezování rychlosti nejsou v zákonu specifikovány.

6. Proč D.C. přijímá tato opatření?
– D.C. se zaměřuje na bezpečnost silničního provozu a chce využít pokročilé technologie k omezování přestupků včetně rychloregulátorů. Cílem je snížit riziko přílišné rychlosti a nebezpečného chování v silničním provozu a vytvořit bezpečnější prostředí pro všechny obyvatele a návštěvníky Districtu.

Pro další informace v této oblasti navštivte Washington Post (články mohou být v angličtině).