Elektromobily jsou stále ekologicky přátelštější než benzínové vozy

Studie Německého federálního úřadu pro životní prostředí (UBA) ukázala, že elektromobily registrované v roce 2020 jsou zhruba o 40% ekologičtější než vozy s benzinovými motory. Očekává se, že s rozvojem obnovitelných technologií se tento rozdíl zvýší na přibližně 55% pro vozy registrované v roce 2030.

Podle prezidenta UBA Dirka Messnera jsou elektromobily klíčovou součástí dosažení klimatických cílů v Německu. Aby bylo jejich pořizování atraktivnější, vozy s vyšším emisním výkonem CO₂ by měly být v budoucnosti zatíženy přirážkou při jejich nové registraci. Jen tak budeme moci dosáhnout cíle německé vlády mít do roku 2030 15 milionů elektromobilů.

V roce 2020 byl zjištěn několik nevýhod elektromobilů, jako je negativní vliv na vodní ekosystémy (tzv. eutrofizace), kdy těžba a zpracování kovů použitých v bateriích elektromobilů způsobuje nadměrný růst řas a rostlin, což znečišťuje vodní toky. Těžba kritických surovin, jako je nikl, měď a hliník, může také způsobovat acidifikaci.

UBA však tvrdí, že nevýhody elektromobilů jsou z velké části způsobeny tím, že na výrobu elektřiny, kterou vozidla využívají, se stále používají fosilní paliva. Ve scénáři předpovídajícím rok 2050 UBA předpokládá, že elektromobily způsobí o 27% méně eutrofizace vod než benzínové vozy. Těžba kritických surovin by se také mohla snížit, pokud se recyklace těchto materiálů stane efektivnější.

Studie také podrobně zkoumala ekologický výkon nákladních vozidel a zjistila, že ta, která používají zkapalněný zemní plyn, nemají žádné výhody oproti dieselovým nákladním vozům registrovaným v roce 2020 nebo 2030. Naopak elektromobilní tahače budou mít v roce 2030 významné klimatické výhody. Pokud budou do té doby schváleny, bateriově-elektrické polo-trailery budou mít klimatickou výhodu o 73-78% ve srovnání s tradičními trailery.

Časté otázky (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích uvedených v článku:

1. Jaká je ekologičtější alternativa k vozům s benzinovými motory?
– Elektromobily jsou zhruba o 40% ekologičtější než vozy s benzinovými motory.

2. Jaký rozdíl v ekologičnosti se očekává pro elektromobily registrované v roce 2030?
– Očekává se, že rozdíl v ekologičnosti mezi elektromobily a benzínovými motory se zvýší na přibližně 55%.

3. Jaké jsou cíle německé vlády pro počet elektromobilů do roku 2030?
– Německá vláda si klade za cíl mít do roku 2030 15 milionů elektromobilů.

4. Jaké jsou nevýhody elektromobilů?
– Elektromobily mohou mít negativní vliv na vodní ekosystémy (eutrofizace) a způsobovat acidifikaci kvůli těžbě a zpracování kovů použitých v bateriích.

5. Jak lze snížit nevýhody elektromobilů?
– Snížení negativních vlivů elektromobilů je závislé na přechodu na obnovitelné zdroje energie pro výrobu elektřiny a efektivnější recyklaci kovů.

6. Jaký je ekologický výkon nákladních vozidel?
– Studie ukázala, že nákladní vozidla používající zkapalněný zemní plyn nemají žádné výhody oproti dieselovým nákladním vozům. Naopak, elektromobilní tahače mají v roce 2030 významné klimatické výhody.

7. Které další faktory mohou ovlivnit ekologičnost elektromobilů?
– Další faktory, které mohou ovlivnit ekologičnost elektromobilů, jsou zdroje energie pro výrobu elektřiny a účinnost recyklace kovových materiálů.

Definice klíčových pojmů:

– Elektromobily: Vozidla poháněná elektřinou a bateriemi namísto tradičních motorů spalovacího typu.
– Eutrofizace: Proces nadměrného růstu řas a rostlin v důsledku znečištění vodního prostředí.
– Acidifikace: Zvýšení acidity nebo kyselosti životního prostředí.

Soustředěné odkazy k hlavní doméně (ne podstránkám):
Německý federální úřad pro životní prostředí