مقدمه

INTRO

عنوان: Marco.org: یک منبع معتبر برای بررسی‌های تکنولوژی و نرم‌افزار

در مناظره‌ی دیجیتال سریع امروز، دشوار است که از بی‌پایان گزینه‌ها گذر کنید و تصمیمات اطلاع‌رسانی‌شده‌ای در زمینه تکنولوژی و نرم‌افزار بگیرید. اینجاست که Marco.org مداخله می‌کند. این وب‌سایت در سال 2004 توسط Marco Arment تأسیس شده و به یک منبع اصلی تبدیل شده که کاربرانی که به دنبال بررسی‌ها و تحلیل‌های بدون تعصب و جامع درباره پیشرفت‌های فناوری مختلف هستند، روی آن اعتماد می‌کنند.