Kritický incident na norském železničním komplexu Lambert’s Point Yard

Devět vagonů společnosti Norfolk Southern se dnes ráno vykolejilo v areálu Lambert’s Point Yard, informovala společnost Norfolk Southern. Podle informací společnosti Norfolk Southern byly všechny zapojené vagony v době incidentu prázdné a neobsahovaly žádné nebezpečné látky. Jeden z vykolejených vagonů způsobil poškození sloupu společnosti Norfolk Southern. Společnost Dominion Energy informovala, že byla o incidentu informována kolem 11:00 hodin a že došlo ke krátkodobému vypadnutí elektrického proudu pro 2 254 zákazníků. Společně s pomocí společnosti Dominion Energy byla napojena alternativní zdroj energie, aby se obnovilo napájení zákazníků, a sloup byl opraven do 12:18 hodin. Společnost Norfolk Southern uvedla, že se nehlásily žádné zranění. Sledujte aktualizace na News 3.

FAQ

1. Co se dnes ráno stalo v areálu Lambert’s Point Yard?
Dnes ráno se ve společnosti Norfolk Southern vykolejilo devět vagonů v areálu Lambert’s Point Yard.

2. Obsahovaly vykolejené vagony nějaké nebezpečné látky?
Ne, vykolejené vagony byly prázdné a neobsahovaly žádné nebezpečné látky.

3. Jaké škody způsobil jedním vagonem?
Jeden z vykolejených vagonů způsobil poškození sloupu společnosti Norfolk Southern.

4. Kolik zákazníků bylo postiženo vypadnutím elektřiny?
Dle informací společnosti Dominion Energy bylo v důsledku incidentu postiženo 2 254 zákazníků.

5. Jak rychle byl opraven poškozený sloup a obnoveno napájení zákazníků?
Společnost Dominion Energy společně s Norfolf Southern obnovila napájení pomocí alternativního zdroje energie do 12:18 hodin.

6. Jaky je aktuálni stav postiženého areálu?
Žádné zranění nezbylo hlášeno.

Důležité termíny:

– Vykolejení: situace, kdy se železniční vagony nebo vlak dostanou mimo kolejnice.
– Lambert’s Point Yard: název areálu patřící společnosti Norfolk Southern.
– Dominion Energy: energetická společnost zapojená při krátkodobém vypadnutí elektřiny.

Související odkazy:

Společnost Norfolk Southern
Společnost Dominion Energy
News 3