Nové linky metra a odpadové vozy: Rostoucí zlepšení ve městě New York

Ve čtvrtek se obyvatelé New Yorku dočkali dvou velkých novinek: nových vlaků metra a odpadových vozů. A ne, to nebyla oslava narozenin šestiletého chlapce. Moderní vlaky s otevřeným sdružovacím prostorem se poprvé objevily na trase C v ranních hodinách a speciální události se zúčastnila guvernérka Kathy Hochulová a představitelé MTA.

“Na těchto vlacích se můžete dokonce plynule přesouvat z jednoho vozu do druhého,” uvedla Hochulová s nadšením. Nové vlaky R211T budou první v moderní historii amerického metra, které nabídnou volný výhled a možnost pohybu od jednoho konce vlaku k druhému. Otevřený design vlaků R211T ale nenabízí pouze hladký přesun mezi vozy, ale také širší dveře, lepší přístupnost pro vozíčkáře a předem nainstalované kamery.

“Každý vůz je vybaven minimálně dvěma kamerami, které mají za úkol poskytnout cestujícím pocit bezpečí. Pokud se něco děje a cestující se cítí nepříjemně, existuje mechanismus, který nás o tom informuje. To je skvělá preventivní opatření a zároveň poskytuje lidem pocit komfortu. Policie pak může v reálném čase sledovat, co se děje a rychle zasáhnout,” vysvětlila Hochulová.

Kromě toho nový design vlaků odstraňuje mezery mezi vozy, čímž brání nebezpečnému “surfování” v metru a pádům. Inaugurační jízda nových vlaků proběhla asi hodinu předtím, než starosta Eric Adams představil nový typ odpadových vozů. Jednalo se o automatizovaný boční nakládací vůz, který slouží pro kontejnerizovaný odpad.
Tato nová vozidla budou obsluhovat obytné budovy s minimálně 31 jednotkami, které budou od jara 2025 povinny používat stacionární kontejnery na ulici. Právě v Morningside Heights, Manhattanvillu a Hamilton Heights bude tato nová regulace poprvé zavedena v rámci města New York.

Nové odpadové vozy mohou velmi přispět k čistotě ulic v tomto městě a jsou součástí několika dalších opatření vedoucích k eliminaci velkého množství černých plastových pytlů. Odpadové vozy představují podle starosty Adamse obrovský pokrok v úsilí o čistotu ulic a město je pyšné na tuto technologickou novinku.

Časté dotazy (FAQ):

1. Jakou novinku přinesly ve čtvrtek obyvatelé New Yorku?
– Ve čtvrtek se obyvatelé New Yorku dočkali dvou novinek: nových vlaků metra a odpadových vozů.

2. Jaké vylepšení mají nové vlaky metra R211T?
– Nové vlaky R211T nabízejí volný výhled a možnost pohybu od jednoho konce vlaku k druhému. Tento otevřený design zahrnuje také širší dveře, lepší přístupnost pro vozíčkáře a předem nainstalované kamery.

3. Jaký je účel kamer na nových vlacích?
– Každý vůz je vybaven minimálně dvěma kamerami, které mají za úkol poskytnout cestujícím pocit bezpečí. Pokud se něco děje a cestující se cítí nepříjemně, existuje mechanismus, který o tom informuje a umožňuje policii rychle zasáhnout.

4. Jaká nová regulace bude zavedena v rámci města New York?
– Tato nová regulace se týká povinnosti obytných budov s minimálně 31 jednotkami používat stacionární kontejnery na ulici. Toto pravidlo bude poprvé uplatněno v Morningside Heights, Manhattanvillu a Hamilton Heights.

5. Jakým způsobem přispějí nové odpadové vozy k čistotě ulic New Yorku?
– Nové odpadové vozy budou sloužit k odvozu kontejnerizovaného odpadu z obytných budov. Tyto vozy pomohou eliminovat používání černých plastových pytlů a přispějí ke čistotě ulic města.

Definice:

– Otevřený design: Design vlaku metra umožňující volný pohyb cestujících mezi vozy a lepší přístupnost.
– Vozíčkář: Osoba, která se pohybuje na vozíku kvůli fyzickému postižení.
– Kamerový systém: Sada kamer nainstalovaných ve veřejných prostorech pro sledování a zaznamenávání událostí pro účely bezpečnosti.

Související odkazy:

Oficiální web MTA
Webová stránka města New York