Nový zákon zajišťuje přístup k autonomním vozidlům pro osoby se zdravotním postižením

V Kongresu byl předložen návrh zákona, který má zajistit přístup osob se zdravotním postižením k autonomním vozidlům. Cílem je zaručit, že autonomní vozidla budou přístupná pro lidi se zdravotním postižením, aniž by byla diskriminována. Návrh zákona by zakázal státům vyžadovat řidičské průkazy pro lidi využívající autonomní vozidla tak, aby to mohlo diskriminovat osoby se zdravotním postižením. To znamená, že osoba se zdravotním postižením by nemusela mít řidičský průkaz pro samostatnou jízdu v plně autonomním vozidle.

Návrh zákona se vztahuje na vozidla s úrovní autonomie 4 nebo vyšší, což znamená, že v vozidle není žádný řidič a není potřeba žádný zásah člověka při řízení. Společnost Waymo provozující vozidla v Phoenixu na povrchu městských ulicách dosahuje úrovně autonomie 4.

Nový zákon také vyžaduje, aby úřad pro dopravu a Národní akademie věd provedly studii o dostupné infrastruktuře, která by určila, jaké změny je třeba provést, aby byly autonomní ride-hail služby dostupnější pro lidi se zdravotním postižením. Společnost Waymo již nabízí několik funkcí, které zvyšují dostupnost pro osoby se zdravotním postižením, včetně vysvětlivky v mobilní aplikaci Waymo One, zvonku, kterým se nahlásí příjezd vozidla hluché osobě, chatovacího rozhraní pro neslyšící uživatele a zvukových indikací během jízdy.

Tento návrh zákona je vítán představiteli organizace pro osoby se zrakovým postižením, kteří tvrdí, že je to krok správným směrem a že vozidla s autonómii by měla být přístupná všem od počátku a ne až dodatečně. Pro vozidla s autonómii je klíčové, že se dostanou k názorům osob se zdravotním postižením, aby byla zajištěna jejich maximální funkčnost a dostupnost. Autonomní vozidla mohou být pro zrakově postižené a pro lidi se zdravotním postižením, kterým je obtížné cestovat samostatně, naprosto revolučním prvkem.

FAQ:

1. O co se jedná v návrhu zákona?
Návrh zákona se týká zajištění přístupu osob se zdravotním postižením k autonomním vozidlům bez diskriminace. Cílem je umožnit lidem se zdravotním postižením využívat plně autonomní vozidla bez potřeby řidičského průkazu pro samostatnou jízdu.

2. Jaké úrovně autonomie jsou v návrhu zákona zahrnuty?
Návrh zákona se vztahuje na vozidla s úrovní autonomie 4 nebo vyšší. To znamená, že v těchto vozidlech není přítomen řidič a není zapotřebí zásah člověka při řízení.

3. Jaké změny požaduje nový zákon ohledně dostupnosti služeb pro lidi se zdravotním postižením?
Nový zákon vyžaduje provedení studie o dostupné infrastruktuře, která identifikuje potřebné změny pro zvýšení dostupnosti autonomních ride-hail služeb pro osoby se zdravotním postižením.

4. Jaké funkce nabízí společnost Waymo pro zlepšení dostupnosti pro lidi se zdravotním postižením?
Společnost Waymo nabízí několik funkcí, včetně vysvětlivky v mobilní aplikaci, zvonku pro hluché osoby, chatovacího rozhraní pro neslyšící uživatele a zvukových indikací během jízdy.

5. Jak je návrh zákona přijímán představiteli organizace pro osoby se zrakovým postižením?
Představitelé organizace pro osoby se zrakovým postižením vítají návrh zákona jako správný krok směrem k zajištění dostupnosti autonomních vozidel pro všechny uživatele od počátku.

Definitions:

– Autonomní vozidla: Vozidla, která jsou schopná řídit se samostatně a bez zásahu člověka při řízení.
– Úroveň autonomie: Míra, do jaké vozidlo dokáže řídit samostatně bez lidského zásahu.
– Ride-hail služby: Služby nabízející přepravu osob pomocí mobilních aplikací, kde si uživatel objednává vození od určeného místa k zvolenému cíli.
– Infrastruktura: Soubor fyzických a technických prvků, které podporují provoz autonomních vozidel, jako jsou například speciální dopravní značky nebo komunikační zařízení.

Suggested related links:
Waymo
Ministerstvo dopravy