Police Catch Teenagers Trying to Steal and Vandalize Cars in Dover

Dover, Delaware – In a recent incident in Kent County, Delaware, two teenagers were apprehended by the Delaware State Police after attempting to steal a car and resisting arrest. The 13-year-old and 14-year-old suspects, both residents of Dover, were charged with multiple felony offenses.

The incident unfolded late in the evening when troopers responded to a residence on Nobles Pond Crossing in Dover following a report of two individuals dressed in all black attempting to break into cars in the neighborhood. Upon arrival, troopers discovered a Kia Sorento with a shattered rear window parked in a driveway on Winding Carriage Lane. The car’s ignition had also been ripped out, indicative of the common method used in the national trend of stealing Kias using a screwdriver and USB cable.

During a search of the area, a trooper spotted two individuals dressed in black walking at the intersection of Colt Lane and Peacock Place. When the trooper attempted to approach them, the suspects immediately fled down Peacock Place. A pursuit on foot ensued, with the suspects disregarding commands to halt.

Eventually, one of the suspects, the 13-year-old, complied with the troopers and was taken into custody without further incident. Shortly after, the 14-year-old suspect was apprehended on Station View Drive.

Both teenagers were found in possession of a screwdriver and a USB cable. They have been charged with multiple offenses, including attempted theft of a motor vehicle, possession of burglar tools, conspiracy in the second degree, criminal mischief, resisting arrest, and tampering with a vehicle. Following their arrest, the suspects were released into the custody of their parents.

This incident serves as a reminder of the importance of community vigilance and law enforcement efforts in combating car thefts and vandalism. The swift response of the Delaware State Police ensured that the culprits were apprehended and will face appropriate legal consequences for their actions.

Dover, Delaware – V nedávném případu v kentském okrese v Delaware byli dvěma teenageři zatčeni delawarskou státní policií poté, co se pokusili o krádež auta a bránili se zatčení. 13letý a 14letý podezřelí, oba z residents Doveru, byli obviněni z několika zločinů.

Incident se odehrál pozdě večer, když policisté reagovali na zprávu o dvou jedincích oblečených celými černými, kteří se snažili vloupat do aut v okolí. Po příjezdu policisté zjistili, že Kia Sorento s rozbiteým zadním oknem zaparkovala na příjazdu k Winding Carriage Lane. Zapalování auta bylo také vytrženo, což je známý způsob krádeže Kia vozidel pomocí šroubováku a USB kabelu.

Během prohledávání oblasti policista uviděl dva jedince oblečené celými černými, kteří se procházeli na křižovatce Colt Lane a Peacock Place. Když policista s nimi chtěl oslovit, podezřelí okamžitě utekli dolů Peacock Place. Začalo pronásledování pěší chůzí, přičemž podezřelí ignorovali pokyny ke zastavení.

Nakonec jeden z podezřelých, 13letý, se podřídil policistům a byl zatčen bez dalších incidentů. Krátce poté byl 14letý podezřelý zadržen na Station View Drive.

Oba teenageri byli nalezeni v držení šroubováku a USB kabelu. Byli obviněni z několika zločinů, včetně pokusu o krádež automobilu, držení nástrojů zloděje, konspirace ve druhém stupni, poškozování cizí věci, bránění útoku a manipulace s vozidlem. Po zatčení byli podezřelí propuštěni do péče svých rodičů.

Tento incident připomíná důležitost ostražitosti komunity a úsilí policie v boji proti krádežím a vandalství automobilů. Rychlá reakce delawarské státní police zajišťuje, že pachatelé byli zadrženi a budou čelit vhodným právním důsledkům za své činy.

Definition:
– Kent County, Delaware – kentský okres v Delaware
– Delaware State Police – delawarská státní policie
– Kia Sorento – konkrétní značka a model vozidla
– Screwdriver – šroubovák
– USB cable – USB kabel

Suggested related links:
delawareonline.com
dsp.delaware.gov