Rostoucí počet vozidel způsobuje problémy v nouzových situacích

Nová zpráva primátora Adamse naznačuje, že rostoucí počet vozidel na ulicích města způsobuje zvýšení doby odezvy v nouzových situacích. Zpráva odhalila, že průměrná doba odezvy na život ohrožující lékařské případy stoupla z 9:43 v období od července do října 2022 na 9:52 ve stejném období loňského roku.

Komisařka FDNY Laura Kavanaghová během pátečního brífinku o veřejné bezpečnosti ve věci dopravy označila přetížení silnic jako hlavní příčinu zpomalování záchranných vozidel při příjezdu k požárním a lékařským pohotovostem. Zároveň zmínila i nárůst počtu hovorů na tísňovou linku 911.

Aby zmírnili tento problém, spolupracuje FDNY s výzkumníky z dopravního centra NYU Tandon na využívání umělé inteligence k předpovídání dopravních toků a hledání nejbezpečnější a nejrychlejší cesty v městě, kde počet vozidel neustále roste.

Kavanaghová uvedla, že je “velmi důležité” se dozvědět “nejen o růstu dopravy, ale také o tom, kde a proč se zvyšuje, a ve kterých čtvrtích se to děje. Na základě těchto dopravních analýz pak můžeme upravit nasazení našich zdrojů.”

Podle dat ze studie se očekávají výsledky do konce roku. V New Yorku roste počet aut vlastněných občany o 12,1 procenta, což představuje nárůst o 223 500 osobních vozidel.

Bohužel, městská správa Adamse je proti vytváření nových autobusových a cyklistických pruhů, a to i přesto, že tyto záměry mají pozitivní dopad na snižování časové náročnosti zásahů záchranných složek.

Zprávy o zpomalení záchranných časů v nouzových situacích kvůli zvýšenému počtu vozidel se objevují již několik let. Někteří politikové tvrdí, že za tento stav mohou cyklostezky a chodci, avšak toto tvrzení bylo nedávno vyvráceno. Během pandemie Covid-19, kdy se na silnicích nacházelo méně aut, doba odezvy se zkrátila.

Častá otázka (FAQ) na základě hlavních témat a informací z předloženého článku:

1. Jakým způsobem rostoucí počet vozidel ovlivňuje dobu odezvy v nouzových situacích?
– Zpráva ukázala, že průměrná doba odezvy na život ohrožující lékařské případy se zvýšila.

2. Jakou příčinu zjišťuje komisařka FDNY ve věci přetížení silnic?
– Přetížení silnic je označováno jako hlavní příčina zpomalování záchranných vozidel při příjezdu k požárním a lékařským pohotovostem.

3. Jak spolupracuje FDNY s výzkumníky z dopravního centra NYU Tandon?
– Spolupráce spočívá ve využití umělé inteligence k předpovídání dopravních toků a hledání nejbezpečnější a nejrychlejší cesty v městě.

4. Proč je důležité zjistit informace o růstu dopravy a jeho lokalitách?
– Na základě těchto informací je možné upravit nasazení zdrojů.

5. Jaký je očekávaný termín zveřejnění výsledků studie?
– Očekává se, že výsledky budou známy do konce roku.

6. Jaký je nárůst počtu aut vlastněných občany v New Yorku?
– Počet aut vlastněných občany v New Yorku se zvýšil o 12,1 procenta, což představuje nárůst o 223 500 osobních vozidel.

7. Proč městská správa Adamse není příznivě nakloněná vytváření nových autobusových a cyklistických pruhů?
– Městská správa Adamse je proti těmto záměrům, i když mají pozitivní dopad na snižování časové náročnosti zásahů záchranných složek.

8. Jak se doba odezvy na nouzové situace změnila během pandemie Covid-19?
– Během pandemie, kdy bylo méně aut na silnicích, se doba odezvy zkrátila.

Definice klíčových pojmů:

– Doba odezvy: Čas, který je potřebný k příjezdu záchranného vozidla na místo nouzové situace.
– FDNY: Požární a záchranná služba města New York.
– Umělá inteligence: Obor informatiky, který se zabývá vytvářením strojů, které jsou schopny učit se a přizpůsobovat se na základě zkušeností.
– Dopravní analýza: Sběr a vyhodnocování dat o dopravě za účelem zlepšení dopravní situace a optimalizace trasy.
– Pandemie Covid-19: Celosvětové rozšíření choroby způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Suggested related links:
Oficiální webové stránky města New York
Stránka dopravního centra NYU Tandon