Technologie je největším hnacím motorem změn v automobilovém servisu a opravách v příštím roce

Lídrům v oblasti automobilového servisu a oprav požádal CARS, aby sdělili své myšlenky o vývoji tohoto průmyslu v příštích 12 měsících. Chtěli jsme vědět, jak se věci změní letos, jaký je největší výzva a jak můžeme nejvíce využít příležitostí. Jejich odpovědi představíme abecedním pořadím v příštích týdnech… Celý článek si můžete přečíst v únorovém vydání z roku 2024.

Jason Herle, CEO společnosti Fountain Tire, potvrdil, že technologie bude i nadále hlavním faktorem ovlivňujícím změny v průmyslu. Očekáváme, že technologický pokrok bude probíhat ještě rychleji než v minulém roce. Využití integrovaného CRM softwaru, digitální prohlídka vozidla a využívání velkých dat nám umožní zlepšit zákaznickou zkušenost a současně zvyšovat prodej. Pokrok je patrný jak v pokročilých systémech asistujících řidičům, tak v připojených automobilech a elektrických vozidlech. Musíme být připraveni s dostatečným vzděláním, aby naši zaměstnanci zůstali informovaní, efektivní a bezpeční.

Získání a udržení kvalifikované pracovní síly zůstane klíčové pro využití příležitostí ve aftermarketu. Kromě získávání nových talentů je důležité přeškolit stávající zaměstnance, aby pracovali s novějšími vozidly. Pro řešení této situace musí servisy identifikovat potřebné školení a zjistit, zda je lze absolvovat osobně nebo online, a také spravovat s tím spojené náklady. Spolupráce s národními dodavateli dílů nebo spolupráce s asociacemi aftermarketu může pomoci.

Tento rok vidím dvě hlavní příležitosti pro rozvoj podnikání ve světě autoprodávajících firem. Jednou z nich je využití stárnoucího vozového parku (průměrný věk osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel ve Spojených státech je 12,5 let). Čím déle vozidla zůstávají na silnicích, tím více potřebují našich služeb údržby a oprav. Na druhou stranu nové prodeje automobilů se postupně blíží předpandemickým úrovním, ale stále nedostačují poptávce. S nárůstem prodeje můžeme získat podíl na trhu od výrobců automobilů tím, že budeme poskytovat servis pro novou technologii, včetně elektrických vozidel a všech aspektů systému ADAS.

Často kladené otázky (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích uvedených v článku:

1. Jakou roli bude hrát technologie v budoucím vývoji automobilového průmyslu?
Odpověď: Technologie bude i nadále hlavním faktorem ovlivňujícím změny v průmyslu. Očekává se rychlejší technologický pokrok, který zahrnuje integrovaný CRM software, digitální prohlídku vozidla a využití velkých dat pro zlepšení zákaznické zkušenosti a prodeje.

2. Co musí automobilové servisy udělat, aby využily příležitosti ve aftermarketu?
Odpověď: Automobilové servisy musí zajistit získání a udržení kvalifikované pracovní síly. To může zahrnovat získávání nových talentů a přeškolování stávajících zaměstnanců, aby byli schopni pracovat s novými vozidly. Spolupráce s národními dodavateli dílů a asociacemi aftermarketu mohou pomoci v řešení této situace.

3. Jaké jsou hlavní příležitosti pro rozvoj autoprodávajících firem?
Odpověď: Využití stárnoucího vozového parku je jednou z hlavních příležitostí pro rozvoj podnikání. Čím déle vozidla zůstávají na silnicích, tím více potřebují údržbu a opravy. Druhou příležitostí je poskytování servisu pro novou technologii, včetně elektrických vozidel a aspektů systému ADAS, s nárůstem prodeje nových vozidel.

Definice klíčových termínů:

1. CRM software – CRM (Customer Relationship Management) software je systém, který pomáhá spravovat a analyzovat zákaznické interakce a data. Používá se k zlepšení vztahu se zákazníky a zvyšování efektivity prodeje.

2. Integrovaný CRM software – Integrovaný CRM software je CRM systém, který je integrován do dalších firemních systémů a procesů, jako je například správa objednávek, fakturace, marketingové aktivity atd. Tím umožňuje lepší koordinaci a spolupráci mezi různými odděleními.

3. Digitální prohlídka vozidla – Digitální prohlídka vozidla je proces kontroly a hodnocení vozidla pomocí digitálních nástrojů a zařízení, například pomocí mobilní aplikace, která umožňuje zaměstnancům servisu snadno provést a zaznamenat údaje o stavu vozidla.

4. Velká data – Velká data (Big Data) jsou obrovské množství dat, které jsou složitá na zpracování pomocí tradičních metod. Tyto data mohou obsahovat informace z různých zdrojů, jako jsou webové stránky, sociální média, senzory apod. Používají se k analýze trendů a vzorců a poskytují cenné informace pro rozhodování.

5. ADAS – ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) jsou systémy v automobilech, které poskytují asistenci řidičům při řízení a zvyšují bezpečnost. Mohou zahrnovat funkce jako například adaptivní tempomat, systémy hlídání jízdního pruhu, nouzové brzdění atd.

Navrhované související odkazy:

1. CARS – oficiální webová stránka CARS, která se zaměřuje na automobilový servis a opravy.
2. Fountain Tire – oficiální webová stránka společnosti Fountain Tire, jehož CEO, Jason Herle, je citován v článku. Zde můžete najít další informace o společnosti a jejích službách.
3. Automobilový blog na webu CARS – zde najdete další články a informace o vývoji automobilového průmyslu a souvisejících tématech.