Train Derails in Rensselaer County, New York: Cleanup Underway

A train derailment occurred on Wednesday night just outside Valley Falls in Rensselaer County, New York, causing a section of Route 67 to be closed. Initial reports claimed that a Norfolk Southern train had derailed, but it has now been confirmed that it was a Berkshire & Eastern train. Out of the 94 cars on the train, 10 derailed, with two of them ending up in the nearby Hoosic River.

The incident was witnessed by local resident Janet Stark, who was doing her dishes at the time. She described hearing a strange sound before sirens began blaring. Shortly after, a friend living near the derailment site alerted her to the train accident via text message.

Authorities are working diligently to clear the main line and restore normal operations as soon as possible. The extensive cleanup operation involves the uprighting of the derailed cars, removal of damaged pallets, and extraction of oil from one of the tankers. It is estimated that this process will take some time due to the complexity of the task.

One of the derailed cars was carrying small plastic beads, which spilled into the Hoosic River. Another car leaked rapeseed oil, a type of vegetable oil. The New York Department of Environmental Conservation (DEC) has confirmed that the vegetable oil leak has been contained. The DEC will oversee a thorough cleanup to protect public health and the environment, addressing not only the spilled plastics and vegetable oil but also any other contaminants that may be present.

Cleanup crews are actively working to collect the spilled plastics downstream from the accident site. Thankfully, there were no reported injuries, and residents are relieved that the incident was not more severe. Concerns about potential evacuations due to toxic materials have been alleviated.

The cause of the train derailment is currently under investigation, and NEWS10 will provide updates as the cleanup progresses. Motorists are advised to avoid the affected area until the situation is fully resolved.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Kde se stala nehoda s vlakem v údolí Valley Falls v okrese Rensselaer County v New Yorku?
– Nehoda se stala nedaleko Valley Falls v okrese Rensselaer County v New Yorku.

2. Jaký vlak vykolejil?
– Původně se tvrdilo, že vykolejil vlak společnosti Norfolk Southern, ale později bylo potvrzeno, že šlo o vlak společnosti Berkshire & Eastern.

3. Kolik vagónů vykolejilo?
– Z celkového počtu 94 vagónů vykolejilo 10 z nich.

4. Kde skončily vykolejené vagóny?
– Dva z vykolejených vagónů skončily v nedaleké řece Hoosic.

5. Jak incident popisuje místní obyvatelka Janet Stark?
– Janet Stark, místní obyvatelka, která právě myla nádobí, vypověděla, že slyšela divný zvuk a poté začaly zkřičet sirény. Krátce poté ji přítel z blízkosti místa nehody informoval o vlakové nehodě prostřednictvím textové zprávy.

6. Jak probíhá čištění místa nehody?
– Úřady intenzivně pracují na odstranění hlavní tratě a obnovení normálního provozu. Rozsáhlá čisticí operace zahrnuje zvedání vykolejených vagónů, odstraňování poškozených palet a odčerpání oleje z jedné z nádrží. Očekává se, že tento proces potrvá nějakou dobu kvůli složitosti úkolu.

7. Co uniklo z vykolejených vagónů?
– Jeden z vykolejených vagónů přepravoval malé plastové korálky, které se vylily do řeky Hoosic. Další vagón unikl řepkový olej, což je druh rostlinného oleje.

8. Jak se stará o čištění životního prostředí?
– Agentura pro ochranu životního prostředí státu New York (DEC) potvrdila, že únik rostlinného oleje byl zastaven. DEC bude dohlížet na důkladné čištění, aby chránil veřejné zdraví a životní prostředí, a to nejen proti rozlitým plastovým korálkům a rostlinnému oleji, ale také před případnými dalšími kontaminanty.

9. Jaké jsou zprávy ohledně evakuace a zranění?
– Šťastně nebylo nahlášeno žádné zranění a obyvatelé jsou rádi, že incident nebyl vážnější. Obavy z potenciální evakuace kvůli toxickým látkám byly zmírněny.

10. Jaký je příčinou vlakové nehody?
– Příčina vlakové nehody se v současné době vyšetřuje, a zpravodajská stanice NEWS10 bude poskytovat aktualizace během čištění. Motoristům se doporučuje vyhýbat se postižené oblasti, dokud situace není plně vyřešena.

Související odkazy:
1. Agentura pro ochranu životního prostředí státu New York
2. NEWS10