Vikings Legend Paul Krause: A Glimpse into a Football Icon’s Automotive Archive

ELKO NEW MARKET, Minn. – On a frigid winter day, Harrison Smith steps into a pole barn, inviting us into a world steeped in history. As we enter the softly lit room, the presence of Vikings Legend Paul Krause welcomes us, serving as the curator of a remarkable automotive archive intertwined with the legacy of the Vikings.

Having recently completed his 12th season in the NFL, Smith seizes the opportunity to explore this non-chronological space that encapsulates Krause’s illustrious career before he embarks on his offseason journey back to Knoxville, Tennessee.

Smith gazes around, envisioning the countless hours he could spend in this captivating space.

The rims of the garage walls showcase framed photographs of Vikings Legends who shared the field with Krause during his glory days. Among them, an iconic shot of the late Hall of Fame Head Coach Bud Grant holds a special place of honor.

Underneath our feet, a landscape of oversized turf remnants stretches out, complemented by an array of Vikings memorabilia adorning every corner. An autographed vintage Norseman trash can, along with several other artifacts, adds to the allure. Purple wool blankets drape gracefully over nearby railings. A striking suit jacket covered entirely in purple-and-gold sequins hangs proudly on a central pillar. And from the ceiling, a prominent purple banner declares the team’s triumph as the 1971 NFC Central Champions, once displayed at Winter Park.

The room breathes life into the history of the Vikings while simultaneously celebrating the remarkable career of Paul Krause. It stands as a testament to the passion and dedication that fuel professional football, leaving us inspired by the legacy that continues to shape the sport.

ELKO NEW MARKET, Minn. – V chrudný zimní den vkračuje Harrison Smith do stodoly, pozývajíc nás do světa ponořeného do historie. Jak vstupujeme do harmonicky osvícené místnosti, vítá nás legenda Vikingů Paul Krause, který působí jako kurátor pozoruhodného automobilového archivu, který je provázán s odkazem Vikingů.

Smith zírá kolem sebe, představuje si nekonečné hodiny, které by mohl strávit v této okouzlující prostorě.

Okolo stěn garáže jsou vystaveny rámované fotografie legend Vikingů, kteří sdíleli hřiště s Krausem během jeho slavných dnů. Mezi nimi zaujímá zvláštní místo ikonický snímek pozdního trenéra Síně slávy Bud Granta.

Pod našimi nohama se rozprostírá krajina převelikých zkratek trávy, doplněná různými předměty Vikingů ozdobenými na každém rohu. Podpisem opatřený vintážový odpadkový koš Norseman a několik dalších artefaktů přidává na okouzlení. Fialové vlněné deky se zdobně přehazují přes nedaleké zábradlí. Na centrálním pilíři s hrdostí visí úchvatný sako zcela pokryté fialovými a zlatými flitry. Z stropu vítězný fialový prapor prohlašuje tým za šampiona Centrální konference NFC z roku 1971, kdysi vystavený ve Winter Parku.

Místnost dýchá životem do historie Vikingů a zároveň slaví pozoruhodnou kariéru Paula Krause. Stojí jako důkaz vášně a oddanosti, které pohánějí profesionální fotbal, a inspiruje nás odkazem, který nadále formuje tento sport.