Zaměření na elektrická vozidla v Twin Cities

Význam výfukových plynů a emisí z vozidel na veřejné zdraví je důležitou otázkou, kterou se zabývá Americká plicní asociace. Ta se angažuje ve snižování dopadu paliva a emisí z vozidel na veřejné zdraví občanů. Jako hostitelka programu Minnesota Clean Cities Coalition (část programu Clean Cities Ministerstva energetiky USA) organizace pracuje na zvýšení používání elektrických vozidel a dostupnosti nabíjecích stanic.

Město Minneapolis spolupracuje se Saint Paul na designu tohoto projektu a hostí síť nabíjecích stanic EV Spot v obou městech. Společně se pokoušejí vytvořit progresivní službu, která podporuje udržitelný a ekologický rozvoj měst.

Do spolku East Metro Strong se zapojují soukromé firmy, města a okresy, které spolupracují na zlepšení veřejné dopravy ve východní části metropolitní oblasti. Cílem je podnítit růst pracovních příležitostí a ekonomický rozvoj a zároveň přivést více a lepší investice do veřejné dopravy.

HOURCAR je nezisková organizace, která již od roku 2005 nabízí sdílení automobilů v Twin Cities. Provozují přes 70 vozů na stanovištích rozložených po celém Minneapolis a Saint Paul. V nabídce mají hybridní, benzínové i elektrické vozy. S Hourcar můžete jet na výlet na pouhých 30 minut nebo si vypůjčit auto na tři dny. Mohou se rezervovat i šest měsíců dopředu. V roce 2021 Hourcar představil program Access PLUS, což je plán pro osoby s nízkými příjmy, který umožňuje přijetí na základě vlastního prohlášení. Hourcar také provozuje bezplatnou službu elektrického sdílení aut Evie Carshare.

Xcel Energy poskytuje energii pro miliony domácností a podniků ve státech na západě a středu Spojených států. Společnost se aktivně angažuje v přechodu na čistou energii ve všech oblastech života a plánuje dosáhnout 100% čisté elektřiny do roku 2050. Taktéž snižuje emise z plynového provozu a usiluje o větší dostupnost a pohodlí při používání elektrických vozidel s cílem dosáhnout 1,5 milionu elektromobilů do roku 2030. Podrobné informace o postupu v čisté udržitelnosti společnosti Xcel Energy jsou k dispozici ve Výroční zprávě o udržitelnosti.

Tento projekt byl podpořen prostřednictvím různých fondů. Patří sem například Saint Paul Foundation, McKnight Foundation, 3M Gives, Xcel Energy, Otto Bremer Trust, Minneapolis Foundation (pomocí fondu Climate Action & Racial Equity Fund), Metro CERT (Great Plains Institute), General Motors (pomocí fondu Climate Equity Fund) a Energy Foundation.

Bloomberg Philanthropies American Cities Climate Challenge poskytlo významné finanční prostředky včetně podpory technických partnerů Delivery Associates, Electrification Coalition, Sylver Consulting a Vision Flourish. Tento projekt byl také podpořen Federálními prostředky pro snižování přetížení a kvality ovzduší prostřednictvím procesu Regionální nabídky Metropolitní rady, stejně jako grantem z Office of Vehicle Technologies ministerstva energetiky Spojených států ve spolupráci s Americkou plicní asociací (pod registračním číslem DE-EE0009217).

Často kladené otázky (FAQ):

1. Jaký význam mají výfukové plyny a emise z vozidel na veřejné zdraví?
– Výfukové plyny a emise z vozidel mají významný dopad na veřejné zdraví občanů. Vyšší úroveň emisí může způsobovat zvýšené riziko respiračních onemocnění a zhoršení kvality ovzduší.

2. Jaká je role Americké plicní asociace (American Lung Association) v této problematice?
– Americká plicní asociace se zabývá snižováním dopadu paliva a emisí z vozidel na veřejné zdraví. Spolupracuje s různými organizacemi a angažuje se ve vzdělávání a informování veřejnosti o této problematice.

3. Jakou roli hraje Minnesota Clean Cities Coalition v podpoře elektrických vozidel a nabíjecích stanic?
– Minnesota Clean Cities Coalition je hostitelem programu Clean Cities Ministerstva energetiky USA. Společně s městem Minneapolis a Saint Paul se snaží zvýšit používání elektrických vozidel a zlepšit dostupnost nabíjecích stanic.

4. Co je to East Metro Strong a jakou má cíl?
– East Metro Strong je spolek, do kterého se zapojují soukromé firmy, města a okresy ve východní části metropolitní oblasti. Jejich cílem je zlepšit veřejnou dopravu, stimulovat ekonomický rozvoj a přilákat více investic do veřejné dopravy.

5. Co je HOURCAR a jaké služby nabízí?
– HOURCAR je nezisková organizace, která poskytuje službu sdílení automobilů v oblasti Twin Cities. Mají více než 70 vozů na různých stanovištích. Nabízejí hybridní, benzínové i elektrické vozy a umožňují půjčení na různé období včetně krátkodobého i dlouhodobého pronájmu.

6. Jak se společnost Xcel Energy angažuje v přechodu na čistou energii a podporuje elektromobilitu?
– Xcel Energy poskytuje energii pro domácnosti a podniky ve státech na západě a středu Spojených států. Plánují dosáhnout 100% čisté elektřiny do roku 2050 a zároveň podporují elektromobilitu s cílem dosáhnout 1,5 milionu elektromobilů do roku 2030.

7. Jaký je zdroj financování tohoto projektu?
– Projekt byl podpořen prostřednictvím různých fondů a organizací, včetně Saint Paul Foundation, McKnight Foundation, 3M Gives, Xcel Energy, Otto Bremer Trust, Minneapolis Foundation, Metro CERT, General Motors, Energy Foundation a Bloomberg Philanthropies American Cities Climate Challenge.

Slovník pojmů:

– Elektrické vozidlo (EV) – vozidlo poháněné elektrickým motorem, který získává energii ze zásobníku baterií
– Nabíjecí stanice – zařízení, které umožňuje dobíjení elektrických vozidel
– Udržitelný rozvoj – rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojovat své potřeby
– Sdílení automobilů – model dopravy, kde se více uživatelů dělí o auto a využívá ho na základě potřeby, často prostřednictvím platformy nebo služby
– Energie – zdroj síly nebo schopnosti vykonat práci, například elektrická energie

Související odkazy:

American Lung Association
Electrification Coalition
Xcel Energy