Změny ve smrtelných dopravních nehodách od započetí projektu Vision Zero

Od zahájení projektu Vision Zero v našem městě došlo ke snížení počtu dopravních nehod s úmrtím o 16 %. Tato statistika je však značně nesourodá v různých částech města. Největší pokles byl zaznamenán ve většinově bílých čtvrtích, zatímco ve zbytku města se zvýšil počet úmrtí mezi cyklisty a řidiči.

Skupina příznivců bezpečného provozu s názvem Transportation Alternatives upozornila na to, že infrastruktura projektu Vision Zero nejsou dostatečně rozšířena do všech částí města. “Je to skvělý program, který funguje, jen není spravedlivě implementován a nemáme dostatečně silné politické vedení, které by jej rozšířilo do všech koutů našeho města,” uvedl Danny Harris, výkonný ředitel organizace Transportation Alternatives.

Podle zprávy skupiny Transportation Alternatives došlo ke zlepšením bezpečnosti chodců snížením povolené rychlosti, instalací kamer na sledování rychlosti a zvýšením počtu křižovatek s semafory, které umožňují chodcům a cyklistům bezpečný přechod. Ve srovnání s rokem 2014, kdy byl projekt Vision Zero poprvé zaveden, došlo v roce 2023 ke snížení počtu úmrtí chodců o 29 %.

Avšak většinově latinskoamerické čtvrti zaznamenaly o 30 % více dopravních nehod s úmrtím v prvních pěti letech projektu Vision Zero ve srovnání s posledními pěti lety. Černé čtvrti pak zaznamenaly nárůst o 13 %, zatímco bílé čtvrti pokles o 4 %.

Je znepokojivé, že komunity barevných obyvatel jsou postiženy vyšší mírou úmrtí v dopravních nehodách,” uvedl předseda výboru pro dopravu městské rady Selvena N. Brooks-Powers. “Ještě víc mě znepokojuje skutečnost, že rok 2023 byl nejhorším rokem pro cyklisty v tomto století.”

Transportation Alternatives kritizuje místní komunitní rady za brzdění výstavby infrastruktury chránící před nehodami v chudých čtvrtích, které jsou převážně obývány ne-bělošskými obyvateli. “Nechodíme do čtvrti a neptáme se: Chcete zde hasičskou stanici nebo hydrant?” uvedl Harris. “S projektem Vision Zero jsme stále nuceni ptát se: Chcete bezpečné ulice nebo ne? A poté sbíráme zpětnou vazbu všech obyvatel čtvrti a členů městské rady, jako by každý obyvatel a každý člen rady byl odborníkem na dopravu.”

Obecní oddělení pro dopravu uvedlo, že pracuje na zavedení bezpečnějších infrastrukturních prvků do čtvrtí s nižším příjmem obyvatel. Oddělení také uvedlo, že má explicitní formuli pro upřednostňování projektů vycházející z demografických údajů čtvrtí.

Podle zprávy se situace cyklistů zhoršila pod projektu Vision Zero. V roce 2014 zemřelo 20 cyklistů, a tento počet postupně stoupal až do roku 2023, který byl nejhorším rokem pro cyklisty od roku 1999. Téměř všichni zemřeli na ulicích bez chráněných cyklostezek.

Transportation Alternatives kritizuje radnici za nedostatek rychlosti v budování chráněných cyklostezek. “Starosta výrazně zaostává za plněním těchto cílů,” uvedl Harris. “Zatímco Vision Zero je hezký slogan, existují závazné právní normy, kterých starosta nedosahuje.”

(250 words)

Často kladené otázky (FAQ) založené na hlavních tématech a informacích představených v článku:

1. Co je projekt Vision Zero?
Projekt Vision Zero je iniciativa zaměřená na snížení dopravních nehod s úmrtím na nulu.

2. Jaké jsou výsledky projektu Vision Zero v našem městě?
Od zahájení projektu došlo ke snížení počtu dopravních nehod s úmrtím o 16 %. Statistika je však nesourodá v různých částech města.

3. Jaké jsou výzvy, kterým čelí projekt Vision Zero?
Jednou z výzev je nedostatečné rozšíření infrastruktury projektu do všech částí města. Kritizuje se také nedostatečná podpora politických představitelů.

4. Jaké opatření přispívají k bezpečnosti chodců?
Bezpečnost chodců se zlepšuje snížením povolené rychlosti, instalací kamer na sledování rychlosti a zvýšením počtu křižovatek s semafory pro bezpečný přechod chodců a cyklistů.

5. Jakým způsobem jsou postiženy různé čtvrti města?
Většinově bílé čtvrti zaznamenaly pokles počtu dopravních nehod s úmrtím, zatímco většinově latinskoamerické a černé čtvrti zaznamenaly nárůst.

6. Jaké jsou námitky kritiků projektu Vision Zero?
Kritizuje se, že výstavba infrastruktury chránící před nehodami je bržděna v chudých čtvrtích převážně obývaných ne-bělošskými obyvateli. Také se objevují námitky vůči nedostatečnému budování chráněných cyklostezek.

7. Co je plánováno pro zlepšení situace cyklistů?
Městská radnice plánuje zavést bezpečnější infrastrukturní prvky do čtvrtí s nižším příjmem obyvatel. Také se uvádí, že existuje explicitní formulace pro upřednostňování projektů na základě demografických údajů čtvrtí.

8. Jak se situace cyklistů změnila pod projektu Vision Zero?
Počet úmrtí cyklistů se zvyšuje od roku 2014. V roce 2023 byl dokonce nejhorším rokem pro cyklisty od roku 1999. Většina úmrtí se stala na ulicích bez chráněných cyklostezek.

9. Jaké jsou námitky kritiků vůči radnici?
Kritizuje se nedostatečná rychlost při budování chráněných cyklostezek a nedosažení závazných právních norem starostou.

Suggested related links:
Transportation Alternatives – Webová stránka organizace
Vision Zero – Webová stránka Vision Zero
Obecní oddělení pro dopravu – Webové stránky Obecního oddělení pro dopravu